Hur man syr ett rysch / krås som dekoration

Jag har fått en frågan på man syr kråset likt det på min Plommonklänning och Silverlimeklänning. Så nu har jag skrivit ihop en beskrivning på hur man går till väga för att göra en dekoration med antingen rynk, motveck eller efterveck.

Närbilder på dekorationerna på Plommonklänningen (rynk) och Silverlimeklänningen(motveck).

Börja med att vändsy ihop två rektangulära tygbitar. Den smalare sidan är bredden på själva dekorationen och den längre sidans längd beror på vilken sorts vikning du väljer vilket jag kommer till nedan. Bestäm bara hur lång dekorationen ska vara när den är färdig.

Lämna en bit öppet när du syr ihop bitarna och vänd den genom öppningen så att rätt sida kommer utåt. Kantsticka kanterna om du vill med raksöm någon mm från kanten.   

Den blåa raksömen är kantstickningen.

Nedan följer en beskrivning på tre olika vikningar:

EFTERVECK
Alla veck är vända åt samma håll. Till denna vikning krävs tre gånger så långt tyg som den färdiga längden.

Efterveck viks som på bilden ovan. Storleken på vecken får man prova sig fram till beroende på om man vill ha många veck eller få veck. Vecken på bilden är 4 cm långa.
Börja vikningen ca 2 cm in på tygbiten för att sedan få en fin vinge längst ut på dekorationen. Detta återkommer jag till längre ner. Lägg därför till 4cm på längden på tygbiten.

MOTVECK
Motveck har två viknigar på insidan och två vikningar på utsidan. Till denna vikning krävs tre gånger så långt tyg som den färdiga längden.

Motveck viks som bilden ovan. Jag valde att ha mina veck 4 cm respektive 2 cm långa. Men det går att variera beroende på hur många veck man vill ha.
Börja även denna vikning ca 2 cm in på tygbiten för att sedan få en fin vinge, lägg därför till 4 cm på längden på tygbiten.

RYNK

Sy fast en garnstump med sicksack längs mitten på långsidan. Rynka ihop tyget genom att dra i garnändarna.
OBS! Du måste hålla i garnet i båda ändar så att du inte bara drar ut garnet.

Längden på dekorationen avgörs här beroende på hur mycket rynk du vill ha. Kanske 1,5 - 2 gånger så lång som den ska vara ihoprynkad blir lagom.


Sy nu fast din valda vikning/rynkning precis i mitten med en sicksack och ta sedan bort alla nålar.


De 2 centimetrar på vardera sida du valde att ha utanför själva vikningen ska du nu vika in på mitten så att det bildas en "vinge". Sy fast vingen med sicksack längst ut i kanten i mittsömmen. 


Vändsy ett 1,5cm brett band som är några centimetrar längre än dekorationen. Sy fast bandet med raksöm på vardera långsida längs dekorationens mittsöm. Vik in bandets kortsidor på baksidan av dekorationen när du syr.

OBS! Ska dekorationen sitta fast på t.ex ett klänningsliv så sys den fast samtidigt som du syr på bandet med de två raksömmarna. Du lägger alltså dekorationen på klänningen och syr fast bandet och dekorationen i klänningen på en och samma gång.

LYCKA TILL!!!

RSS 2.0